uzbekcy@gmail.com
Toshkent shahar, Mirzo-Ulug'bek tumani, Niyozbek yo'li ko'chasi 6, 16-uy

HWACHIM

Bu uslub igna qoyilgandan keyin tananing akupunktur nuqtalariga haroratni oshirish
orqali bajariladi. Bu usul oddiy akupunkturaga nisbatan bir necha marta ignaterapiya
samaradorligini oshirib beradi.